nieuwe homepage foto 3

Beschrijving van de slagen.

We onderscheiden deze commando’s:

1: “Vendelier(s), presenteert het vendel”.

2. “Vendelier(s), neigt het vendel”.

3. “Vendeliers, zwaai het vendel voor God, Koningin en Vaderland.”
Eventueel kan dit gevolgd worden met “...en zwaai het vendel ter ere van het bruidspaar...” of iets dergelijks.

1. Uitgangspositie.

De vendelier staat rechtop. Het vendel staat met de knop op de grond en de vendelier houdt de stok verticaal. Het hoofddeksel wordt afgenomen en op de grond links voor neergelegd.

2. Presenteren en neigen van het vendel

 • Het vendel wordt met de knop tegen de borst en schuin naar boven en naar voren gehouden.
 • Het vendel wordt met de knop tegen de borst en horizontaal naar voren gehouden.

3. De vendelier draait met het vendel een maal rond.

 • Het vendel wordt horizontaal vooruit gehouden, knop op borsthoogte, en de vendelier draait zelf een keer helemaal rechtsom rond.

4. Het vendel wordt boven het hoofd gedraaid.

Het vendel wordt met de rechterhand tweemaal rechtsom en tweemaal linksom boven het hoofd rondgedraaid. Daarna tweemaal met de linkerhand linksom en tweemaal rechtsom.

 • Het vendel wordt met de rechterhand, duim naar vlag, tweemaal rechtsom boven het hoofd rondgedraaid.
 • Rechts terughalen, slag-op,
 • Het vendel wordt met de rechterhand, duim naar vlag, tweemaal linksom boven het hoofd rondgedraaid.
 • Slag-op en vlag overnemen in linkerhand.
 • Vendel in linkerhand, duim naar vlag en tweemaal linksom ronddraaien.
 • Links terughalen, slag-op, tweemaal rechtsom rond.
 • Slag-op en vlag overnemen in rechterhand.

5. Het vendel wordt boven het hoofd gedraaid en omhoog geworpen.

Hetzelfde als 4 maar de vlag wordt bij iedere rondgang tweemaal omhoog geworpen en opgevangen. Het werpen gebeurt bij rechtsom draaien op 9 uur en 3 uur en bij linksom draaien op 3 uur en 9 uur. (Ter orientatie: recht vooruit is 12 uur; een kwart ronde rechtsom met de klok mee is 3 uur; naar achteren is 6 uur; enz.)

 • Vendel in rechterhand, duim naar vlag, en vendel rechtsom boven het hoofd ronddraaien.
 • Als de vlag naar links wijst (is op 9 uur) dan vlag op opwerpen en weer met de duim naar de knop opvangen en doordraaien.
 • Als de vlag naar rechts wijst, een ½ slag verder (op 3 uur), dan vlag opwerpen en weer met de duim naar de vlag opvangen en doordraaien.
 • Rechts terughalen, slag-op, linksom rond.
 • Vendel in rechterhand, duim naar vlag en vendel linksom boven het hoofd ronddraaien.
 • Als de vlag naar rechts wijst (is op 3 uur) dan vlag opwerpen en weer met de duim naar de knop opvangen en doordraaien.
 • Als de vlag naar links wijst (is op 9 uur) dan vlag opwerpen en weer met de duim naar de vlag opvangen en doordraaien.
 • Slag-op en vlag overnemen in linkerhand.
 • Vendel in linkerhand, duim naar vlag en linksom ronddraaien.
 • Als de vlag naar rechts wijst (is op 3 uur) dan vlag opwerpen en weer met de duim naar knop de opvangen en doordraaien.
 • Als de vlag naar links wijst (is op 9 uur) dan vlag opwerpen en weer met de duim naar de vlag opvangen en doordraaien.
 • Links terughalen, slag-op, rechtsom rond.
 • Vendel in linkerhand, duim naar vlag en vendel rechtsom boven het hoofd ronddraaien.
 • Als de vlag naar links wijst (is op 9 uur) dan vlag opwerpen en weer met de duim naar de knop opvangen en doordraaien.
 • Als de vlag naar rechts wijst (is op 3 uur) dan vlag opwerpen en weer met de duim naar de vlag opvangen en doordraaien.
 • Slag-op en vlag overnemen in rechterhand.

6. Het vendel wordt rond de nek gedraaid.

Het vendel wordt in de nek gelegd, met de vlag naar achter en rondgegooid. Dit gebeurt tweemaal rechtsom en tweemaal linksom.

 • Bij slag-op van vorige slag de rechterhand aan de kop. Vendel wordt in de nek op de rechterschouder gelegd met de knop naar voren en met de rechterhand rechtsom rond de nek geworpen. Aan de voorkant de stok weer vastpakken.
 • Slag-op.
 • Nog een keer in de nek leggen en rechtsom in de nek rondgooien.
 • Slag-op, rechts terughalen, slag-op.
 • Vendel wordt nu in de nek op de linkerschouder gelegd en linksom rond de nek geworpen.
 • Slag-op.
 • Nog een keer in de nek leggen en linksom rondwerpen.
 • Slag-op, links terughalen, slag-op.

7. Het vendel wordt rond het middel, knieën en enkels gedraaid.

Het vendel wordt tweemaal rechtsom rond het middel, tweemaal om de knieën en tweemaal om de enkels gedraaid. Daarna linksom. Beide voeten op de grond.

 • Vendel met rechterhand en duim naar knop vastpakken. Vendel met knop tegen de buik en met vlag naar achter rechtsom rond het middel draaien.
 • Achter de rug, vendelstok met de linkerhand overnemen en doordraaien. Aan de voorkant weer in de rechterhand overnemen en omvatten.
 • Een tweede keer rechtsom rond het middel draaien.
 • Na de tweede keer, op 12 uur, het vendel laten zakken en twee keer rechtsom rond de knieën draaien.
 • Na de tweede keer, op 12 uur, het vendel laten zakken en twee keer rechtsom rond de enkels draaien.
 • Slag-op, rechts terughalen, slag-op.
 • Vendel nu met linkerhand en duim naar knop vastpakken en met vlag naar achter rond het middel draaien. Achter de rug, vendel met de rechterhand overnemen en doordraaien. Aan de voorkant weer in de linkerhand overnemen en een tweede keer linksom rond het middel draaien.
 • Vendel laten zakken en twee keer linksom rond de knieën draaien.
 • Vendel laten zakken en twee keer linksom rond de enkels draaien.
 • Slag-op, links terughalen, slag-op

8. Het vendel wordt rond de enkels gedraaid waarbij de vendelier op een been staat.

Het vendel wordt tweemaal rechtsom en linksom rond de rechterenkel gedraaid. Daarna wordt het tweemaal linksom en rechtsom rond de linkerenkel gedraaid.

 • Na de slag-op wordt het vendel met de rechterhand en duim naar knop vastgepakt en met vlag naar achter rechtsom rond de rechterenkel gedraaid. Hierbij wordt de linkervoet opgeheven. Achter de rug, vendel met de linkerhand overnemen en doordraaien. Aan de voorkant weer in de rechterhand overnemen en een tweede keer rond de enkel draaien.
 • Beide voeten op de grond, rechtstaan, slag-op, rechts terughalen, slag-op
 • Slag wordt nu tweemaal linksom de rechter enkel uitgevoerd op soortgelijke wijze.
 • Slag-op en meteen doorgaan naar de linkerenkel.
 • Slag wordt nu tweemaal linksom de linker enkel uitgevoerd op soortgelijke wijze.
 • Beide voeten op de grond, rechtstaan, slag-op, links terughalen, slag-op.
 • Nu tweemaal rechtsom de linker enkel.
 • Slag-op. (vendel in rechterhand overnemen, duim naar vlag)

9. Het vendel wordt achter de rug gedraaid. (Steken).

Het vendel wordt met rechterhand en rechtsom boven het hoofd gedraaid (duim naar vlag) en in een vloeiende beweging achter de rug gebracht. Dit noemen we steken. Dan wordt ook met de linkerhand de stok vastgepakt en er wordt een ‘slag-op’ uitgevoerd. Rechts terughalen, slag-op en het vendel wordt weer van achter de rug naar voren gebracht. Na een ‘slag-op’ wordt de oefening met de linkerhand linksom uitgevoerd.

 • Vlag in rechterhand, (duim naar vlag) en rechtsom boven het hoofd draaien. (gestrekte arm). Op 9 uur lichtjes voorover hangen en het vendel al draaiende achter de rug ‘steken’. De knop moet boven de elleboog blijven. Als de vlag weer aan de linkerkant naar voren steekt, de stok ook met de linkerhand vastpakken.
 • Slag-op (ook linkerhand aan de stok), rechts terughalen, slag-op en dan weer het vendel achter de rug uit naar voren halen en een slag linksom boven het hoofd draaien.
 • Slag-op (vendel in linkerhand over nemen).
 • Vlag in linkerhand, (duim naar vlag) en linksom boven het hoofd draaien. (gestrekte arm). Op 3 uur lichtjes voorover hangen en het vendel al draaiende linksom achter de rug ‘steken’.
 • Slag-op (ook rechterhand aan de stok), links terughalen, slag-op en dan het vendel weer achter de rug om naar voren halen en een slag rechtsom boven het hoofd draaien.
 • Slag-op. (vendel in rechterhand overnemen, duim naar vlag)

8. Het vendel wordt achter de rug door onder de knie gestoken en gedraaid.

Vergelijkbaar met slag 9 maar nu wordt het vendel onder de knie gestoken en verder gedraaid.

 • Vlag in rechterhand, (duim naar vlag) en rechtsom boven het hoofd draaien. Op 9 uur lichtjes voorover hangen en het vendel al draaiende achter de rug ‘steken’ en naar beneden brengen. Met linkerbeen over de stok stappen en de linkerknie op de grond zetten. Stok nu ook met de linkerhand vastpakken.
 • Slag-op (ook linkerhand aan de stok), rechts terughalen, slag-op en er weer uit draaien en een slag linksom boven het hoofd draaien.
 • Slag-op uitvoeren (vendel in linkerhand over nemen)
 • Vlag in linkerhand, (duim naar vlag) en linksom boven het hoofd draaien. Op 3 uur lichtjes voorover hangen en het vendel al draaiende achter de rug ‘steken’ en naar beneden brengen. Met rechterbeen over de stok stappen en met de rechterknie op de grond gaan zitten. Stok nu ook met de rechterhand vastpakken.
 • Slag-op (ook rechterhand aan de stok), links terughalen, slag-op en er weer uit draaien en een slag linksom boven het hoofd draaien.
 • Slag-op. (vendel in rechterhand overnemen, duim naar vlag).

11. Het vendel wordt achter de rug gestoken en omhooggeworpen .

Vergelijkbaar met slag 9 maar nu wordt het vendel na het steken achter de rug omhooggeworpen en aan de voorkant met dezelfde hand weer opgevangen. Dit wordt tweemaal rechtsom gedaan met de rechterhand en tweemaal linksom met de linkerhand.

 • Vlag in rechterhand, (duim naar vlag) en rechtsom boven het hoofd draaien. Op 9 uur lichtjes voorover hangen en het vendel al draaiende achter de rug ‘steken’.
 • Vendel omhoog werpen en aan de voorkant met rechterhand weer opvangen.
 • Nog een keer rechtsom steken en werpen.
 • Rechts terughalen, slag-op (vendel in linkerhand overnemen)
 • Vlag in linkerhand, (duim naar vlag) en linksom boven het hoofd draaien. Op 3 uur lichtjes voorover hangen en het vendel al draaiende achter de rug ‘steken’.
 • Vendel omhoog werpen en aan de voorkant met linkerhand weer opvangen.
 • Nog een keer linksom steken en werpen.
 • Links terughalen, slag-op ( vendel in rechterhand overnemen).

12. Het vendel wordt achter de rug door onder de knie gestoken en omhooggeworpen.

Vergelijkbaar met slag 9 maar nu wordt het vendel na het steken onder de knie omhooggeworpen en aan de voorkant met dezelfde hand weer opgevangen. Dit wordt tweemaal rechtsom met de rechterhand gedaan en tweemaal linksom met de linkerhand.

 • Vlag in rechterhand, (duim naar vlag) en rechtsom boven het hoofd draaien. Op 9 uur lichtjes voorover hangen en het vendel al draaiende achter de rug ‘steken’.
 • Met linkerbeen over de stok stappen en weer op de grond zetten. Rechterbeen opheffen en tegelijkertijd het vendel van onder de knie omhoog werpen en met rechts weer opvangen.
 • Nog een keer rechtsom steken en werpen.
 • Rechts terughalen, slag-op (vendel in linkerhand overnemen)
 • Vlag in linkerhand, (duim naar vlag) en linksom boven het hoofd draaien. Op 3 uur lichtjes voorover hangen en het vendel al draaiende achter de rug ‘steken’.
 • Met rechterbeen over de stok stappen en weer op de grond zetten. Linkerbeen opheffen en tegelijkertijd het vendel van onder de knie omhoog werpen en met de linkerhand weer opvangen.
 • Nog een keer linksom steken en werpen.
 • Links terughalen, slag-op.

13. Vlag op de voet leggen en tweemaal ronddraaien.

Het vendel wordt op de voet gelegd en rondgetrokken. Tweemaal rechtsom en tweemaal linksom.

 • Rechterbeen opheffen en vendel met de vlag naar voren en schuin op de bovenvoet, linkerkant enkel naar kleine teen, leggen. Door de enkel zo weinig mogelijk te strekken en de knie zoveel mogelijk recht, kan men de stok vastklemmen en het vendel rondtrekken. De vendelier draait tweemaal rechtsom (huppelend).
 • Het vendel van de voet nemen (of met de voet opwippen en rechts opvangen), slag-op, rechts terughalen, slag-op.
 • Linkerbeen opheffen en vendel met de vlag naar voren en links van de voet op de enkel leggen. Door de enkel zo weinig mogelijk te strekken, kan men het vendel rondtrekken. Men draait tweemaal linksom.
 • Het vendel van de voet nemen (of met de voet opwippen en links opvangen), slag-op, links terughalen, slag-op.

14. Vendel in de knieholte ronddraaien.

Het vendel wordt in de knieholte gelegd en tweemaal rechtsom en tweemaal linksom rondgedraaid.

 • Met rechterbeen over de stok heen stappen en het vendel in de rechterknieholte tegen het linkerbeen vastklemmen. De vendelier moet nu tweemaal rechtsom op linkerbeen ronddraaien.
 • Vlag met de linkerhand en met de duim naar de knop vastpakken. Op rechterbeen gaan staan, linkerbeen opheffen en de vlag eronder uit draaien. Vlag al draaiende boven het hoofd brengen en een omwenteling maken.
 • Rechts terughalen, slag-op.
 • Met linkerbeen over de stok heen stappen en het vendel in de linkerknieholte vastklemmen. Tweemaal linksom op rechterbeen ronddraaien.
 • Vlag met de rechterhand en met de duim naar de kop vastpakken. Op linkerbeen gaan staan, rechterbeen opheffen en de vlag eronder uit draaien. Vlag al draaiende boven het hoofd brengen en een omwenteling maken.
 • Links terughalen, slag-op.

15. Met beide benen over de vlag springen.

Het vendel wordt tweemaal rechtsom en tweemaal linksom rondgedraaid en de vendelier springt telkens over de stok.

 • Pak de stok in de linkerhand vast met de duim naar de knop. Draai het vendel rechtsom rond en spring met twee voeten tegelijk over het vendel. Het springen kan ook vervangen worden door overstappen. Dan eerst met het rechterbeen over de stok stappen en dan met het linkerbeen. Vlag al draaiende boven het hoofd brengen en een omwenteling maken. Blijf de stok in de linkerhand vasthouden (met de duim naar de knop) en spring of stap er nog een keer overheen. Vlag al draaiende boven het hoofd brengen en een omwenteling maken.
 • Rechts terughalen, slag-op. Tijdens het terughalen en de slag-op de handen zo verplaatsen dat het vendel in rechterhand met de duim naar de knop vastgehouden wordt. Het vendel draait nu linksom.
 • Draai het vendel linksom rond en spring met twee voeten tegelijk over de stok.
 • Vlag al draaiende boven het hoofd brengen en een omwenteling maken. Blijf de stok in de rechterhand vasthouden (met de duim naar de knop) en spring of stap er nog een keer overheen. Vlag al draaiende boven het hoofd brengen en een omwenteling maken.
 • Links terughalen, slag-op.

16. Het vendel wordt van links naar rechts en terug over het hoofd gegooid.

Het vendel wordt met de hand over het hoofd geworpen en met de andere hand opgevangen.

 • Het vendel in de rechterhand houden en rechtsom draaien.
 • Op ca. 4 uur het vendel over het hoofd naar links gooien. Met de linkerhand aan de linkerkant boven het hoofd opvangen.
 • Vendel rechts terughalen met alleen linkerhand en weer omhoog brengen.
 • Op ca. 8 uur het vendel over het hoofd naar rechtsgooien. Met de rechterhand aan de rechterkant boven het hoofd opvangen.
 • Vendel links terughalen met alleen rechterhand en weer omhoog brengen.
 • Op 4 uur het vendel over het hoofd naar links gooien. Met de linkerhand boven het hoofd opvangen.
 • Vendel rechts terughalen met alleen linkerhand en weer omhoog brengen.
 • Op 8 uur het vendel over het hoofd naar rechtsgooien. Met de rechterhand boven het hoofd opvangen.
 • Vendel links terughalen, slag-op.

17. Vendel wordt met de ellebogen van rechts naar links en terug gegooid.

Vergelijkbaar met 16 maar nu wordt het vendel met de ellebogen over het hoofd geworpen en in de ellebogen opgevangen.

 • Vendel draait rechtsom, De rechterhand ondersteunt de knop en de stok ligt in de rechter elleboog.
 • Op 4 uur het vendel vanuit de elleboog over het hoofd naar links gooien. Met de linker elleboog weer opvangen.
 • Vendel rechts terughalen met alleen linker elleboog.
 • Op 8 uur het vendel over het hoofd naar rechtsgooien. Met de rechter elleboog weer opvangen.
 • Vendel links terughalen met alleen rechter elleboog.
 • Op 4 uur het vendel vanuit de elleboog over het hoofd naar links gooien. Met de linker elleboog weer opvangen.
 • Vendel rechts terughalen met alleen linker elleboog.
 • Op 8 uur het vendel over het hoofd naar rechtsgooien maar nu met de rechterhand opvangen.
 • Vendel links terughalen, slag-op.

18. Vendel wordt met gekruiste armen rondgedraaid en over het hoofd geworpen.

Vendel wordt in gekruiste armen rondgedraaid en daarna uit de elleboog over het hoofd naar de andere kant geworpen. Dit wordt tweemaal rechtsom en tweemaal linksom gedaan.

 • De rechterhand ondersteunt de knop en de stok ligt in de rechter elleboog. De armen zijn gekruist waarbij de rechterhand op de linker elleboog ligt. De vendelier draait eenmaal rechtsom
 • Op 4 uur het vendel vanuit de elleboog over het hoofd naar links gooien. Met de handen weer opvangen en een slag-op uitvoeren.
 • De slag nog een tweede keer rechtsom uitvoeren.
 • Vendel rechts terughalen en slag-op
 • Nu linksom ronddraaien. De linkerhand ondersteunt de knop en de stok ligt in de linker elleboog. De armen zijn gekruist waarbij de linkerhand op de rechter elleboog ligt. De vendelier draait eenmaal linksom
 • Op 8 uur het vendel over het hoofd naar rechtsgooien. Met de handen weer opvangen en een slag-op uitvoeren.
 • De slag nog een tweede keer linksom uitvoeren.
 • Vendel links terughalen en slag-op.

19. Vendel met de knop in de nek leggen en ronddraaien.

De knop ligt in de nek en de vlag wijst naar voren. De vendelier draait zo twee keer rechtsom rond en twee keer linksom rond.

 • De knop wordt op de linkerschouder gelegd , vlag naar voren, en met het hoofd achterover vastgeklemd. Er wordt twee keer op de plaats rondgegaan.
 • Slag-op, rechts terughalen, slag-op.
 • De knop wordt op de rechterschouder gelegd en met het hoofd achterover vastgeklemd. Er wordt twee keer rechtsom rondgegaan.
 • Slag-op, links terughalen, slag-op.

20. Vendel oprollen.

Het vendel wordt opgerold.

 • Vendel met de duim naar de knop in de rechterhand vastpakken. Voorover gaan hangen en door telkens de stok over de handpalm te latten rollen, rolt de vlag zich op.