Met de hoop erop gevestigd dat we het corona virus eronder krijgen dit jaar, gaan we de organisatie van de Kringgildedag in 2022 aanpakken. Het zal fijn zijn dat de situatie volgend jaar redelijk normaal is en we na twee afgelaste kringdagen weer kunnen genieten van een gezellig en broederlijk samenzijn.

 

30 april 2021: Ondertekening van het contract.

Ondertekening